सुचना

यो एउटा 'अनलाइन साहित्यिक ब्लग' वेभ हो। नेपाली साहित्यलाइ
माया गर्ने सम्पुर्ण साहित्यप्रेमी, गजल पारखीहरुको लेख रचनाहरुलाइ
प्रकाशीत गर्ने उद्यश्यले येा ब्लग तयार पारीएकेा हेा। लेख रचनाहरु
इमेल बाट पि.पि. साइजकेा पिक्चर सहिद इमेल लेख
रचना पठाउन सकिनेछ। इमेल: onlinesahityikblog@gmail .com