मुक्तक (१)

एकान्तमा एक्लै हुँदा, झल्केा मेरेा आयेाकी ?
बिरक्तीले कतै, नजानिंदेा आँशु, कतै झर्येाकी ?
रुपलाल बिश्वकर्मा
दुइ आत्माकेा मिलन, हाम्रेा मिठेा राप ताप
पुरा गर्ने बाचा हाम्रेा, सुन्दर अभिलाशा।।

बिछेाडकेा धैर्यकेा बाँध टुट्ला भन्ने डर
भरेासा नै बिश्वासकेा, साक्षी राख्या छ र
सुहाउँदेा जेाडी हिड्दा, डुल्दा आँखा रसायेाकी ?
परदेशीकेा थकाइले, तिमीलाइ थकायेाकी ?

अधरकेा मिठेा मुस्कान अधरमै राखी
नयनका शितका थेापा, परेलीमा साँची
मिठेा मिलनकेा संझनाले, धेरै सतायेाकी ?
टाढा बाट मायालुकेा, मनले बेालायेाकी ?


धड्कन अनयास, ढुकढुकिेकेा बढ्न थाल्येाकी ?
कल्पी-कल्पी सपनीमा, रम्न थाल्येा की ?
पिडा ब्यठा पेाख्न तिमी, अातुर भयैा की ?
संझी संझी एकान्तमा, धेरै रेायैा की ?

सेामबारे ब्रत बसी, कामना गर्यैा की ?
चेाखेा माया चिरायुकेा, बर गाग्यैा की ?


        
              - दमौली, तनहुँ