नखेाज्नु है मलाइ

दिपक भट्टराइ
नखोज्नु है मलाई 
जन्मभूमिको कुना
कुनामा, म त गाउँ घर 
छाडी समुन्द्र तरी पराइ
बनी सकेको छु।
नखोज्नु है मलाई 
पहिलाको गाउँ घरको 
ठेगानामा म त अब
परदेशी पो भैसकेछु,

-उएइ, दुबइ,