गजल-थिरमा घुम्टेा, हाली रै'छ..

थिरमा घुम्टो, हाली रै'छे
मलाई नै, नियाली रै'छे।

सुस्त सुस्त आउँदैछ उ
भिम कुवँर (रमेश गोठालो)
न गोरी न, काली रै'छे।

झल्कएर आधुनिक ता 
लामा नंग्रा, पाली रै'छे।

तर्दैछ ती आँखा मलाई 
लौ न कस्ती, जाली रै'छे।

चिने चिने झैं पो लाग्छ 
ओहो ! मेरै, साली रै'छे।।

-तप्पेस्वरी-८ उदयपुर,
  सगरमाथा, नेपाल
  हाल: मलेशिया