नेपाली सांगीतिक भिडियेा गजल-

                                             गजलकार- बिपिन किरण