मुक्तक


हिमाल

१.लाइन, मुक्तक
मेरो सानो गाउँमा हिमाल हाँसेको  छ
हिमाल मुनी डाँफे, मुनाल नाँचेको छ।
हराभरा प्रकृतीमा सजिँदै प्रबतहरु
 कस्तो अटल मायाँ संगै गाँसेको छ।।


-नबराज बुढा 'नबिन उदासी'