मुक्तक

ढुंगालाई देउता, मान्दछु म नी 
भिम कुवँर (रमेश गोठालो)
त्यो देउता होइन, जान्दछु म नी।
निर्दोषलाई बली निर्जीब को पुजा
पुर्ख्यौली रिती धान्दछु म नी।।

तप्पेस्वरी-८ उदयपुर, 
सगरमाथा, नेपाल
हाल: मलेशिया