गजल

हातले गर्दा खुट्टालाइ दु:ख

रुबेन पुन मगर
खुट्टाले गर्दा जुट्टालाइ दु:ख।

गाभिनु पर्ने भारी मै हेा नी
कसिनु पर्दा मुठ्ठालाइ दु:ख।

चल्नु त सबैलाइ चल्नु नै पर्छ
साटिनु पर्ने छुट्टालाइ दु:ख।

मकैकेा फुला उफ्रिन्छ खुबै
माटेाकेा हाँडी भुट्वालाइ दु:ख।

अागेाले झेासी सल्कने चुरेाट
मिचिनु पर्ने ठुट्टालाइ दु:ख।।