स्वर सम्रात नारायण गेापाल..

यो सम्झिने मन छ मा बिर्सु कसरी, तिमि नै भनि देउ हाsssssss...