मुक्तक- के पेा रहेछ जिन्दगी !...

                   ( १ )
यी दुइ आँखाले देखेर मात्र, नहुँदो रहेछ
कर्ममा लेखेकेा त जुर्दा पनी, नहुँदेा रहेछ।
भागमा छ भनेर डेाकेा नथापैाँ है कसैले
नपाएकेा खुसीमा रमाउनु, नहुँदेा रहेछ।।
                    (२)              
जिबनमा सुख र हाँसेा मात्र, पाउने कहाँ
यी दु:खकेा आँशु फ्याक्न पठाउने कहाँ।
मिलन र हाँसेामा त रमेकै हुन्छन सबै
बिछेाडकेा पिडामा पनी, रमाउने कहाँ।।
                   (३)
नियमित श्रष्टा, रुपलाल बिश्वकर्म
बिश्वास र भरेासामा अडेकेा येा, हाम्रेा जिन्दगी
मित्रता र सारथीकेा पाइलामा, हाम्रेा जिन्दगी।
बिरेाध र शत्रुताकेा झटारेा पनी पाँइदेा रहेछ
भेाग्दै लास्तमा समाथीकेा मेल, हाम्रेा जीन्दगी।।

                     -दमौली , तनहुँ नेपाल
                       हाल: दुबई