कसम


        कविता

मगर कोपिल
तिमी अँध्यारो रात जस्तै भै दिए  
म चन्द्रमा भै आइ दिउँला,
तिमी कहाली लागो बादल भै दिए 
म पानी भै झरी दिउँला।

तिमी खहरे खोला जस्तै भै दिए 
म समुन्द्र झैं अटल भै इउँला,
तिमी हावा झैँ उडिदेउ
म चङ्गा भै आइ दिउँला।।