मुक्तक

                 (१)
दु:खले घर नैा डाँडा, सारी छ किसानी दाइ
पिठ्यैामा बडेमाकेा, भारी छ किसानी दाइ।
उकालेा अेारालेा गर्दै जिबनकेा पाटेाहरुमा
पुग्न अझै धेरै केाश, पारी छ किसानी दाइ।।                (२)
खडेरी भेा सिजन सबै, कुनै बाली देख्दिन
सिंचाइ गर्न पनि बारी,कुनै नाली देख्दिन।
भरीपुर्ण छ खेतालाले, खेतबारी ठाउँ ठाउँमा
यता उती बारिमा दिल, कुनै खाली देख्दिन।।
  -नबराज बुढा 'नबिन उदासी'