गजल

Nabaraj Budha 'नबिन उदासी'
बिबशतामा, ढाली कता गइ
मलाइ एक्लै, फाली कता गइ ?

फाटेथ्येा येा मन यताउती
त्यसै त्यसै, ताली कता गइ ?

सुक्येा येा मनकेा फुलबारी
सुकाएर सबै, डाली कता गइ ?

छैन केाही एक्लै छु बगैचामा
छेाडेर मलाइ, माली कता गइ ?

रुवाएर मलाइ एक्लै यहाँ
येा मनकी, काली कता गइ ?