आगनीको डिल भरि   मखमली फुल्यो क्यारे 
बेसी फाटमा लह लह धानको बाला झुल्यो क्यारे।