जहाँ गए पनी सँगै लान्छु, भन्थे तर भन्नै सकिन।

आफ्नै लाग्येा, मन मुटु त्येा, पराइकेा भए पनी
तिमि सँगै कसम खान्छु, भन्थे तर भन्नै सकिन।

भेटिएर फेरी गाह्रेा हुन्थ्येा छुट्न हामी दुबैलाइ
तिमिलाइ भेटेर जान्छु, भन्थे तर भन्नै सकिन।

खै ! किन मलाइ मात्र एकेाहेारेा यति प्यार बढ्येा
सताउँदा चुम्बनले नै तान्छु, भन्थे तर भन्नै सकिन।

के अह्राउँछैाँ मलाइ तिमि, जे गर्न पनि हाजिर छु
तिम्ले भने जती सबै मान्छु, भन्थे तर भन्नै सकिन।

एक्लै भयेा मेरेा येा जिबन प्रबासमा आज यहाँ
तिमि सँगै येा जिबन धान्छु, भन्थे तर भन्नै सकिन।

हेराहेर, देखादेख भेा, पहिलेा भेट्मा हाम्रेा भेटघाट
नजरकेा तिरैले इशारा हान्छु, भन्थे तर भन्नै सकिन।।