गजल एउटा परदेशी आई.....

गजल रचना गजलकार : ललिजन रावल
स्वर गायिका : देविका बन्धना

गजल एउटा परदेशी आई.....