गजल

तिमि भन्छैा पर्देशमा सुन खोज्दैछु म
तर, यहाँ साँझ खाने नुन खोज्दैछु म ।

अर्जुन उजाड
नुनकै खाँचो  पर्नेलाइ कहाँ मिल्छ सुन
आफ्नै बैश धुजा पार्ने घुन खोज्दैछु म ।

गितार बन्छ हाड मासु, तार बन्छ करङ
छाला रेट्ने मेसिनकेा धुन खेाज्दैछु म

मौका परे ओढ्नु पर्छ आकाशकै छानेा
खुल्ला रातमा नचुहिने जुन खोज्दैछु म

तिमि भन्छैा पर्देशमा सुन खोज्दैछु म
तर, यहाँ साँझ खाने नुन खोज्दैछु म ।।

                  लफ्याङ-६ खोटाङ
                       हाल: मेलाका