थाहा छैन जन्म लिए कस्केा केाख बाट..

थाहा छैन जन्म लिएँ
दिपेन रोका 'रिमिक्स'
कस्को कोख बाट,।।
तड्पी रहेँ हरेक पल
बेसाहारा रोक बात।

बेसहारा यो जिबनमा
कस्ले दिन्छ साथहरु, 
लडी रहेँ एक्लै यहाँ
कस्ले तान्छ र हात हरु !

       -भीमगिठे-६ असारे बागलुङ