साहित्यकारहुरुलाइ  अनुरोध
अनलाइन साहित्यिक ब्लगको लागी माथिका केहि मेनुहरु खाली भएकाले त्यो मेनु मा
'साहित्यकारहरु'  को परिचय राख्नु पर्ने भएको हुँदा सम्पूर्ण साहित्यकार मित्रहरुलाई
आफ्नो 'बायोडाटा' पठाएर ब्लगमा साहित्यकारहरुलाई सहभागिता हुन् हार्दिक अनुरोध
गर्दछौं। लेख/रचना पठाउने ई-मेल: Onlinesahityikblog@gmail.com मा लेख/रचना  
साथ साथै 'बायोडाटा' पठाउन हुन् गर्दछौं।।
   
 धन्याबाद !
सम्पादक