यहाँ पनि हामीलाई कसैको आत्मकथा 
प्राप्त भएको छैन। यदि, तपाईहरुको 
जिबनमा पनि कुनै त्यस्तो चोट छन् ,
पिडा छन्, कसै सामु पोख्ने ठाउँ भेट्टाउनु
भएको छैन भने हामीलाई पठाउनुहोस। 
त्यी घाउहरुमा अनलाइन साहित्य मल्हम 
पट्टिको आभास भै सबैलाई SHARE  गरी दिने छ।