नेपाली गजल


                                    गजल गायक: प्रमोद खरेल