गजल

-रमेश बिमन

आयु  नपुगी बली दिदा कस्तो  हुन्छ होला  ?
पत्र  नपढी  जली  दिदा कस्तो  हुन्छ होला  ?

बर्षौका ति तृष्णाहरु  मिल्न केहि पल होस्
भेट  नहुँदै  ढली दिदा कस्तो   हुन्छ   होला  ?

एकान्तमा कसैलाई सम्झिरहन मन लाग्दा
कोही  आइ  चली दिदा  कस्तो  हुन्छ होला  ?

कृती   छन   जता  ततै   रबाफ   फैलिएको
बाच्ने  रहर  गली  दिदा  कस्तो  हुन्छ होला  ?

सबै   काम    सकिएर  कन्यादानको   बेला
दुल्हा को हात छली दिदा कस्तो हुन्छ होला   ?