गजल

-रमेश बिमन

गरेथें   इशारा   नजानीदो    गरी
परेछू  म  फेला   बजारीदो   गरी।

कसीदो जवानी चडेको त्यो  बैंश
झस्कीएँ म आफै कहालीदो गरी।

ढलेरै   समाएँ   मझेरीमा    पाउ
चडीगो उन्माद  अकाशीदो  गरी।

न  रोक्नै सकेथें बगेका  यी चाह
गडेरै    चर्कीयो   मडारीदो   गरी।

ISS ISS ISSS IS
स्वतन्त्र छन्द...