गजल

अतिब उजाड नरेश

तारे भिरमा तिम्रै लागी
अनेक पिरमा तिम्रै लागी।

 सात सागर तरेर म
एक्लै तिरमा तिम्रै लागी ।

हर्षासु ती देख्न तिम्रा
हिमाल सिरमा तिम्रै लागी।

 निश्चल न्यानो प्रेम पाउन
तातो झिरमा तिम्रै लागी।

 दूर भई बाँच्न साह्रो तर
यो मन थिरमा तिम्रै लागी।।