गजल


..
हजार रंग, जिंदगी को, तर, रंग तिम्रो छैन !
के अर्थ जिउनुको यहाँ, जब संग तिम्रो छैन !

के कसर छोड़े बांकी, के कमी भो मायामा मेरो ?
मुटु संग मुटु साट्ने, किन ढंग तिम्रो छैन ?
(के अर्थ जिउनुको यहाँ, जब संग तिम्रो छैन !)

म हारे जीवन को युद्ध, तिमीले नै हराए पछि,
को संग लडू अब म, जब जंग तिम्रो छैन ?
(के अर्थ जिउनुको यहाँ, जब संग तिम्रो छैन !)

चाहि-दैन ख़ुशी मलाई, सुत्न देऊ व्यथा ओढेर,
नउठाऊ चिर-निंद्रा बाट, अब उमंग तिम्रो छैन !
(के अर्थ जिउनुको यहाँ, जब संग तिम्रो छैन !)