गीत


..
टोलाई रहे, आकासमा, तिमी छौ की कतै भन्दै !
बितेछ रात, थाहै नपाई, गगन का तारा गन्दै !

रातै भरी चम्कि रहने, जुनेली त्यों, जुनमा छौ की ?
गुनगुन गर्दै गीत गाउने, जुनकिरीको धुनमा छौ की ?
हेरी रहे, बाटो हरु, आउछौ की त तिमी भन्दै !
बितेछ रात, थाहै नपाई, गगनका तारा गन्दै !
टोलाई रहे..

एक्लै छु म, बिन्ती आउ, अंगालोमा बाँध मलाई !
जुनी भर को, माया दीई, मन भरी साँच मलाई !
सोधी रहे बादल लाई, छाउछौ की त तिमी भन्दै !
बितेछ रात, थाहै नपाई, गगनका तारा गन्दै !

टोलाई रहे, आकासमा, तिमी छौ की कतै भन्दै !
बितेछ रात, थाहै नपाई, गगन का तारा गन्दै !