गजल-बचनले हान्यौ बाबा छाती बीच सोला दुख्यो| थापा मिरा


-थापा मीरा 

बचनले हान्यौ बाबा छाती बीच सोला दुख्यो|
कस्तो जन्म दियौ आँमा  यो छोरीको चोला दुख्यो|

डोको,नाम्लो भीराईदियौ म छोरीलाई पढाएनौ|
स्कुल जाँदा पीठ्माथी भाईले बोक्या झोला दुख्यो|

नबगा भो धेरै आँशु  भन्छ खोलो सुशाएर|
मेरो  आँशु    मिसीएर धमिलो भै खोला दुख्यो|

पढी लेखी मेरो भाईले के रोपेछ करेसामा?
बाबा तिम्रो लासै छेउको बारूदको गोला दुख्यो|