ग्रहण होस त्याँ-गजल

-दिलिप राई अन्जान कान्छा

म कैले सोचिना, ग्रहण होस त्याँ।
र कैले सोचिना, मरण होस त्याँ ।

बिसाए बिन्ति लौ, हजुर मा म त

म आंए पाऊमा, परण होस त्याँ ।

कसैले भन्छ नै, दिलिप पागल ।
ल मैहो पागलै, हरण होस त्याँ ।

अध्यारो पर्छ जाँ,किरण छर्छ त्याँ ।
अनन्ता फैलियो ,चरण होस त्याँ ।

बधाई दिन्छु लौ, गजल कारमा ।
छ जाहा 'राज' कै, सरण होस त्याँ ।

छन्द - अनन्ता
lSS SlS lll SlS
य र न र
(६ अक्षरमा विश्राम