आज नब उषाको बिहान पाउन सकेन


दीप दर्शन
आज नब उषाको बिहान पाउन सकेन
यो देशले नयाँ संबिधान पाउन सकेन

जीवन बलिदान भढाए देशकै लागी यहाँ
ति शहिदको रगतले सम्मान पाउन सकेन

ठूलो चुनौतीको सामाना गर्दा गर्दै पनि त्यो
चर वर्ष बर्त बसी बरदान पाउन सकेन

नेपाली जनतालाई ठूलो चोट दियौ नेता
शान्तिका दूत बुद्धको ज्ञान पाउन सकेन

त्यो नाथे नारायण काजी रुदा कत्रो हल्ला यो
तीन करोड रुदा सुन्ने कान पाउन सकेन