एउटा परदेशी आई सोध्यो मेरो नाउ


एउटा परदेशी आई सोध्यो मेरो नाउ
तर, चाँडै छोडी गयो यो रमाईलो गाउँ।
स्वर:देबिका बन्दना संगीत: नरेंद्रा प्यासी गजल रचना: प्राज्ञ ललिजन रावल