छाती भरी घाऊ नै घाऊ छन....


छाती भरी घाऊ नै घाऊ छन
तीम्रो मायाको नीशानी! 

सुनीदिने कोही भएनन
मेरो बीछोड़को कहानी !! 

आफ्नो जीवन बिहान बनायौ
मेरो जीवन पारिदियौ सांझ !!

दुनियाँलाई मैले कसरी भन्ने
तीम्रो भईन म आज !!

भाग्य भनेको लेखीएरै
आउदो रहेछ हातमा !!

खुसी भएर बाँच्नु तिमीले
पराई को न्यानो साथमा!!

मायाको दुई निसानी छोडेर गयौ
ति निसानी लिई बस्नेछु साथमा !!

                                          (उषा भुजेल )