बिम्बप्रतिबिम्ब (२०६८ असोज २ गते)बिम्बप्रतिबिम्ब (२०६८ असोज २ गते)

कथा संसार २०६८ साउन २९ गते शनिवार

Track artwork
Download artwork
जिन्दगीको किताव उही... © रमेश पौडेल