गाउँ भुलेपछि । - रवि प्राञ्जल

  - बरिष्ठ गजलकार रवि प्राञ्जल

         

                         \
उजाड हुन्छ बनै प्रिये ! गाउँ भुलेपछि  । 
उदास हुन्छ मनै प्रिये ! गाउँ भुलेपछि ।  

देखावटी हाँसो हाँस्छ सधैँ भरि शहर
पिरले सुक्छ तनै प्रिये ! गाउँ भुलेपछि। 

कस्ले बेच्छ चोखो माया कस्ले बेच्छ खुशी ?
माटो हुन्छ धनै प्रिये ! गाउँ भुलेपछि ।

कति रुनु सधैँ भनी शहर पस्छ मान्छे
झर्छ आँसु झनै प्रिये ! गाउँ भुलेपछि ।
                    -