ढकमक्क फुल बगैचामा फुलिरहेछ थियो ! ताल बाट पानीको फोहरा झरी रहेको थियो !!