मेरो देश ..... मलाई प्यारो लाग्छ मेरो देस ! मलाई सुन्दर लाग्छ मेरो नेपाल !! मन अलिकति प्रबासमा हराएको बेला ! यो मन छितिजमा भौतारिएको बेला !! आफनो गाउघरको गोधुली सम्झिएर ! ति ठुला ठुला शृंखला सम्झिएर !! मलाई न्यानो लाग्छ मेरै देस ! मलाई प्यारो लाग्छ मेरो देस !! -उषा भुजेल अभिलाषी —


मेरो देश .....
मलाई प्यारो लाग्छ मेरो देस !
मलाई सुन्दर लाग्छ मेरो नेपाल !!

मन अलिकति प्रबासमा हराएको बेला !
यो मन छितिजमा भौतारिएको बेला !!

आफनो गाउघरको गोधुली सम्झिएर !
ति ठुला ठुला शृंखला सम्झिएर !!

मलाई न्यानो लाग्छ मेरै देस !
मलाई प्यारो लाग्छ मेरो देस !!

-उषा भुजेल अभिलाषी
 —

, , , , , , ,