प्रकितिको सुन्दर फुलझैँ भए मलाई भेट्न आउथियौ तिमि त्यहिँ फुलको सुबास भई मेरो दिलमा बस्थेउ होला तिमि .. नदेखिएको भए यी नयन यो मन पापी हुने थिएँन होला ! सम्झन मन लाग्छ तर याद पखाल्न सक्दिन म .. नबोल्या भए ति ओठ यो मन बहकिने थिएँन होला ! तिम्रो हुन् मन लाग्छ तर आउन सक्दिन म .. अरिसएको भए ति आँखा यो आत्मा डराउने थिएँ होला ! याद मात्र आउछ सधै तर भुल्न सक्दिन म .. नाट्यकार्य भए यो जोवन यो मुटु धड्किने थिएँन होला ! -उषा भुजेल अभिलाषी