गजल बहर


मायालु दोर्ण 

मफाईलुन  (हजज)


१२२२ १२२२ १२२२ १२२२ 


पिएँको'थेँ पिरैले त्यो सराबी नै नठाने है|
जलेको'थ्यो कलेजी यो खरानी नै नठाने है|


डुबेको'थेँ नशामा त्याँ म होस्मा थे'न बेहोस्मै,
ति गालामा चुमेको'थेँ हरामी नै नठाने है|


म बेहोरा ति तिम्रा बुझ्न चाहन्थे र त्यसैले,
घुमेको'थेँ म त्यो गाऊँ सुरागी नै नठाने है |


पुजारी'थेँ म मायाको गुनाहा रै'छ यो याहाँ,
र तोडेथेँ सिमाना त्यो दलाली नै नठाने है |