पाँचथरमा हुने गजल महफिलका लागि प्रचार सामग्रीहरू
Design by Khemraj Gaunle Rolpa
Twitter : @KhemrajGaunle 
Facebook : @GaunleMan

, , , ,