टेकेर त्यो खुकुरीको धारमा जिन्दगी - मुक्तक

 आफुले नै आफुलाई  बनाई पानी बिचार गर्नुहोस्।  

 जिन्दगीलाई ख्याल ठट्टा   नठानी बिचार गर्नुहोस् ,

जिन्दगानिलाई  कसरी फुलहरुको बगैचा बनाउने 

बरुण बाबु बिश्वकर्मा 

चिन्तन गर्दै। यो कुरा महत्त्व  मानी बिचार गर्नुहोस् ।


टेकेर त्यो खुकुरीको धारमा जिन्दगी चलाउनु पर्छ । 

हामीले पृथ्वीको आकारमा जिन्दगी चलाउनु पर्छ । 

दुख अनि सुखलाई बोकेर     जिन्दगीको गोरेटोमा,

घुमिफेरी यो सुन्दर संसारमा जिन्दगी चलाउनु पर्छ । 

 

के गरु  जन्मेकै     रहेछु बनेर कामदार दुख नमान्नु । 

यसरी शुन्य हुदा   हाम्रो   सधैं नै  तिहार दुख नमान्नु। 

तिम्रो भाइ दुई चार पैसा कमाउने सपनाले पर्देशिदा,

हुने भयो दिदी तिम्रो मेरो खाली निधार दुख नमान्न।