सर्जक परिचय पठाउने बारेमा अनलाइन साहित्यिक ब्लगको सुचना

सम्पूर्ण नेपाली भाषा साहित्यमा आवद्ध सर्जकहरुका सर्जक परिचय यस डिजिटल अनलाइनमा प्रकाशित र 'सर्जक परिचय' का लागी अनलाइन गरिने भएकोले निम्न तलका विवरणहरु सबै भरेर यस अनलाइन साहित्यिक ब्लगको ई-मेल अथवा अनलाइन साहित्यिक ब्लगको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत पठाउन इच्छुक सम्पूर्ण अनुज अग्रज स्रस्टाहरुलाई अनुरोध गर्दछ। 


नाम :

ठेगाना :

हालको ठेगाना :

ई-मेल : 

पासपोर्ट साइजको फोटो :

मोबाइल : (राख्न चाहेमा)

जन्ममिति :

आवद्ध :

प्रकाशित कृतिहरु :

ब्लग / वेवसाइट : (यदी भएमा )


नोट : सर्जक परिचय पठाउदा Ms फाइलमा नेपालि युनिकोडमा मात्र पठाउनु पर्ने छ।  

ई-मेल : OnlineSahityikBlog@gmail.com